× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

MONAR w Sokolnikach

Ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków, substancji psychoaktywnych - Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny

Informacje o komórce

Całodobowy ośrodek leczenia odwykowego i psychiatrycznego

Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

(0-42)-710-12-80


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1